Wyszukiwarka

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyszukiwanie na mapie

Czy wiesz, że...

...w Świerkocinie znajduje się Zoo Safari, które jest pierwszym Ogrodem Zoologicznym w Polsce, przez które można przejechać samochodem i zobaczyć dzikie zwierzęta z bardzo bliska?

Dowiedz się więcej

Patronat

http://www.szlakrzemiosla.pl/ http://www.teatr.gniezno.pl/ http://www.silentio.pl/co-robimy/do-barcelony-po-zdrowie/ http://pomagamy.dbv.pl http://pieknoistnieje.maliturysci.pl/
Partnerzy

ReklamaMuzeum Archeologiczne

Adres: ul. Mariacka 25 /26 Gdańsk

Województwo: pomorskie

Telefon: 58 322 21 00

E-mail: mag@archeologia.pl

Strona www: www.archeologia.pl

Ocena: 0/5 (głosów: 0)

Twoja ocena:

Opis

Dział Oświatowy MAG przy ul. Mariackiej 25/26 serdecznie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież wraz z opiekunami na interaktywne lekcje muzealne.
Zajęcia nie tylko uzupełniają ale i poszerzają szkolny program nauczania a stopień szczegółowości jest uzależniony od wieku uczniów. Na większości lekcji dzieci mają możliwość oglądania z bliska zabytków archeologicznych. Konieczność wcześniejszych rezerwacji telefonicznych w Dziale Oświatowym (najlepiej z dwutygodniowym wyprzedzeniem): TEL. 58 322 21 54.

PROPOZYCJE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:
Klasy młodsze 1-3, czas: 45 min. + zajęcia plastyczne (odpowiednie materiały przynoszą dzieci), miejsce: sale wystawowe.
1. HISTORIA JEDNEGO GARNKA
Temat wprowadzający do archeologii. Kto to jest archeolog, jak wygląda jego praca na wykopaliskach i w muzeum? Co to są zabytki i jaką drogę pokonują od wydobycia ich z ziemi do umieszczenia na wystawie? W drugiej części lekcji dzieci zapoznają się z życiem ludzi prahistorycznych (polowanie, wytwarzanie narzędzi krzemiennych, sztuka naskalna). I wreszcie część dotycząca wyrobu i przeznaczenia naczyń ceramicznych. W uzupełnieniu lekcji - lepienie z plasteliny lub rysowanie.
2. KTO MIESZKAŁ W DAWNYM GDAŃSKU
Legendarne początki Gdańska. Święty Wojciech i Tysiąclecie Gdańska. Gdańsk wczesnośredniowieczny - gród i jego mieszkańcy. Najstarsze zawody - rzemieślnicy różnych profesji: kowal, garbarz, szewc itd. Lekcję mogą zakończyć zajęcia plastyczne (rysowanie) pod opieką nauczyciela.
3. TAJEMNICE BURSZTYNU
Powstanie i właściwości bursztynu - legendy i fakty. Bursztyn jako element świata natury (inkluzje) i świata kultury (amulety, handel). Na zakończenie spotkania - rysowanie lub wycinanki.
4. SZTUKA W DAWNYCH CZASACH
Najstarsze przykłady malarstwa i rysunku naskalnego. Sztuka jako magia. Rzemiosło jako sztuka. W uzupełnieniu lekcji - rysowanie, lepienie z plasteliny.

Klasy starsze szkół podstawowych, gimnazja i szkoły średnie, czas: 1 godz., miejsce: sale wystawowe.
5. PODRÓŻ W DAWNE CZASY
Uwypuklenie różnic i podobieństw między historią i archeologią. Rola i zadania muzeum archeologicznego. Wstęp do archeologii - przegląd epok: kamienia, brązu, żelaza. Omówienie obrządków pogrzebowych: szkieletowego i ciałopalnego ( popielnice twarzowe i domkowe ).
6. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU
Przyrodnicze i historyczne ujęcie problemu bursztynu. Szlaki bursztynowe łączące Bałtyk z Morzem Śródziemnym od epoki brązu poprzez kontakty z Rzymianami aż do średniowiecza. Co to jest handel wymienny i skąd się biorą tzw. importy?
7. ŻYCIE CODZIENNE W POCZĄTKACH PAŃSTWA POLSKIEGO
Kim są Słowianie? Co to jest ród, plemię, państwo. Obyczajowość średniowieczna. Władcy, wojowie, chłopi, rzemieślnicy. Wierzenia pogańskie a chrześcijaństwo.
8. DAWNY GDAŃSK
Ogólny zarys historii Gdańska od średniowiecza do XVII w. Gdańsk jako miasto europejskie (Hanza). Rozkwit kulturalny i ekonomiczny XVI wieku. Gdańsk dzisiejszy jako miejsce pracy archeologów.
9. SZTUKA PRADZIEJOWA
Definicja pojęcia sztuki, przykłady malarstwa naskalnego i plastyki figuralnej, funkcja ornamentu. Różnica między artystą a rzemieślnikiem. Funkcja magiczna sztuki.
10. TAJNIKI PRACY ARCHEOLOGA
Praca w terenie, tworzenie dokumentacji, co to jest zabytek i co się z nim robi.

KOSZT LEKCJI:
bilet ulgowy - 4zł od ucznia (opiekunowie bezpłatnie) plus 10zł od grupy liczącej do 20 osób, 20zł do 30 osób (opłata edukacyjna), dzieci do lat 7: do 20 osób - opłata edukacyjna 80zł, do 30 osób - 100zł (opiekunowie bezpłatnie).
Innowacyjna Gospodarka