Wyszukiwarka

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyszukiwanie na mapie

Czy wiesz, że...

...w Świerkocinie znajduje się Zoo Safari, które jest pierwszym Ogrodem Zoologicznym w Polsce, przez które można przejechać samochodem i zobaczyć dzikie zwierzęta z bardzo bliska?

Dowiedz się więcej

Patronat

http://www.szlakrzemiosla.pl/ http://www.teatr.gniezno.pl/ http://www.silentio.pl/co-robimy/do-barcelony-po-zdrowie/ http://pomagamy.dbv.pl http://pieknoistnieje.maliturysci.pl/
Partnerzy

ReklamaGóra Słupsko

Adres: Kostkowice

Województwo: śląskie

» Wyznacz trasę dojazdu «

Ocena: 0/5 (głosów: 0)

Twoja ocena:

Opis

Ciekawym miejscem Jury Krakowsko-Częstochowskiej, które warto zobaczyć jest Góra Słupsko i znajdujące się tam pozostałości po grodzisku.
 

                                                                                  Góra Słupsko należy do Pasma Skał Kroczyckich, które składa się z dziewięciu jakby "piór" wachlarza, oddzielonych od siebie dolinkami o stromych stokach. Najbardziej znanym wzgórzem jest Góra Zborów, będąca rezerwatem przyrody nieożywionej.
 

                                                                                          
 

Do najbardziej okazałych masywów Pasma Skał Kroczyckich zaliczamy również Górę Kołoczek, Pośrednią, Popielową, Łysak i Jastrzębnik. Pasmo Skał Kroczyckich jest to jedno z najpiękniejszych pasm skalnych na Jurze. Na niewielkim, około 5 km odcinku znajdujemy rozmaite ciekawe formy skalne i jaskinie. Pionowe ściany przyciągają tam wielu miłośników wspinaczki skałkowej.

Na szczycie Góry Słupsko, na jej północnym stoku znaleźć można pozostałości po grodzisku.
Prawdopodobnie było to jedno z największych grodzisk na Jurze - posiadało solidną budowę i umocnienia.
 

                                                                         Grodzisko było trudno dostępne od północy, gdyż opierało się w tym miejscu o urwisko skalne. Od południa chronił je pierścień podwójnych wałów rozdzielonych fosą (obecnie porośnięte lasem). Umocnienia zostały założone między skalnymi bramami stanowiącymi dodatkowe, naturalne wzmocnienie wałów.
 

                                                                             
 

Niestety grodzisko to nie zostało nigdy naukowo przebadane, zatem nieznany jest czas zamieszkiwania go.
Oprócz grodziska na szczycie Góry Słupsko wiosną 1991 roku zlokalizowano stanowisko archeologiczne mieszczące się w jaskini o częściowo zawalonym stropie. Mimo braku środków finansowych i czasu na przeprowadzenie szczegółowych badań uzyskano wówczas około 1000 zabytków krzemiennych, około 100 fragmentów ceramiki i około 150 kości zwierzęcych, które tworzyły skupisko o miąższości od 20 do 30 cm. Wśród zabytków krzemiennych przeważały odłupki powstałe przy produkcji siekier wielościennych, odpadki i łuski oraz pojedyncze rdzenie i półwytwory siekier. Ponadto wystąpiły tu zgrzebła i załuskane odłupki. Znaleziska te w połączeniu z fragmentami naczyń glinianych z dookolnym ornamentem sznurowym, w tym również sznura dwudzielnego i dookolnej linii rytej przemawiają za postawieniem hipotezy o istnieniu przy wejściu do jaskini obozowiska z czasów późnego neolitu związanego z kulturą ceramiki sznurowej. Głównym zajęciem ludności zamieszkującej była produkcja półwytworów siekier z surowca wydobywanego w bezpośredniej bliskości stanowiska.
Wśród odkrytej tu ceramiki na szczególną uwagę zasługuje fragment glinianego, bogato ornamentowanego przęślika.
Podobnie jak w przypadku grodziska, stanowisko to wymaga dalszych badań, uzależnionych od pozyskania środków finansowych.
 

                                                                                 
 

Ze szczytu Skał Słupska roztacza się piękny widok na okolicę.
 

                                                                                       

 

Można zobaczyć Zalew Dzibice oraz rozległe zbocza Góry Czarnej.
 

                                                                                      
 

Z pewnością warto zobaczyć Górę Słupsko, a także przejść i dokładnie poznać całe pasmo Skał Kroczyckich ciągnące się od Rezerwatu Góry Zborów w kierunku Kostkowic.
Tekst i zdjęcia Katarzyna Nowak
Więcej na stronie: pieknoistnieje.maliturysci.pl


 

Źródło informacji:
www.it-jura.pl

Lokalizacja

Innowacyjna Gospodarka