Wyszukiwarka

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyszukiwanie na mapie

Czy wiesz, że...

...w Świerkocinie znajduje się Zoo Safari, które jest pierwszym Ogrodem Zoologicznym w Polsce, przez które można przejechać samochodem i zobaczyć dzikie zwierzęta z bardzo bliska?

Dowiedz się więcej

Patronat

http://www.szlakrzemiosla.pl/ http://www.teatr.gniezno.pl/ http://www.silentio.pl/co-robimy/do-barcelony-po-zdrowie/ http://pomagamy.dbv.pl http://pieknoistnieje.maliturysci.pl/
Partnerzy

ReklamaSierakowski Park Krajobrazowy

Województwo: wielkopolskie

Większe miejscowości: Międzychód, Sieraków.

Ocena: 1/5 (głosów: 1)

Twoja ocena:

Opis

Sierakowski Park Krajobrazowy powołano rozporządzeniem Nr 6/91 Wojewody Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 1991 roku (Dz. Urzęd. Woj. Poznańskiego Nr 11, poz. 132). Park powołano w celu ochrony polodowcowego krajobrazu o rzeźbie urozmaiconej wzgórzami morenowymi, wydmami, dolinami rzek i rynnami jeziornymi na powierzchni 30 413 ha.
Płynąca przez Park rzeka Warta dzieli go na dwa obszary: część północną z wydmowymi terenami porośniętymi w przeważającej części borami sosnowymi i część południową z pagórkowatym terenem morenowym, częściowo porośniętym lasami liściastymi i z leżącymi w głębokich rynnach jeziorami. Najwyższym wzniesieniem jest morenowe wzgórze o wysokości 126 m n.p.m. w okolicach Kwilcza. W Parku jest ponad 50 jezior o pow. Powyżej 1 ha i wiele mniejszych zbiorników wodnych. W dużej części są to jeziora rynnowe, np. Jezioro Lutomskie, ale największe jezioro w parku – Chrzypskie (304 ha), jest jeziorem morenowym. Najgłębszym jeziorem jest Jezioro Śremskie (45 m głębokości), a jego dno leży 6 m poniżej poziomu morza. Lasy zajmują 33 % powierzchni parku. Największy zwarty kompleks stanowią bory sosnowe Puszczy Noteckiej, przeważnie o charakterze monokultur. W części południowej Parku dominują lasy mieszane z udziałem dębów, buków, jesionów i sosny, np. połacie buczyn nad Jeziorem Lutomskim.
Bogata jest flora Parku. Z gatunków leśnych na uwagę zasługują m.in.: żywiec gruczołowaty, marzanka wonna, kokoryczka, wonna czy bodziszek czerwony. W zbiorowiskach roślinności wodnej i szuwarowej z rzadszych gatunków występuje yu m.in. grążel żółty, grzybienie białe, czermień błotna, kłoć wiechowata. Na torfowiskach spotyka się rosiczki, storczyki, kruszczyka błotnego i inne, stwierdzono także występowanie rzadkich gatunków mchów – reliktów glacjalnych.
Równie bogata jest fauna Parku. Na terenach leśnych żyją: jeleń, daniel, sarna, dzik, borsuk, lis, a nawet czasami spotkać można wilki. W wodach występuje bóbr, wydra, piżmak i karczownik. Nad Jeziorem Lutomskim oraz w okolicach Chalina występuje popielica. Z rzadkich gatunków ryb wymienić należy sieje i sielawy. Godna uwagi jest awifauna Parku. Na jego obszarze stwierdzono 216 gatunków ptaków, w tym 165 lęgowych oraz 51 gatunków nielęgowych i zalatujących sporadycznie. Obszar Parku ze względu na stosunkowo liczne występowanie takich gatunków, jak: gągoł, kania czarna, kania ruda, rybołów i puchacz można zaliczyć do ważnych ostoi o randze ogólnopolskiej. W przypadku szeregu dalszych gatunków: kormoran, bąk, łabędź niemy, trzmielojad, bielik, krogulec, kobuz, nurogęś, żuraw, wodnik, samotnik, siniak, lelek, zimorodek, dzięcioł zielony, dzięcioł średni, zniczek, muchołówka mała, srokosz i ortolan – teren Parku można uznać za jedną z ważniejszych ostoi lęgowych w Wielkopolsce.

Ciekawostki

W Parku znajdują się cztery rezerwaty przyrody:
· "Czaple Wyspy" – chroni miejsca lęgowe licznych rzadkich gatunków ptaków;
· "Cegliniec" – chroni stary, 170 letni drzewostan sosnowy;
· "Mszar nad Jeziorem Mnich" – chroni stanowiska rzadkich roślin bagiennych i torfowiskowych;
· "Buki nad Jeziorem Lutomskim" – chroni las bukowy na stromych zboczach rynny jeziora.

W obrębie Parku znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody. Głównie są to stare drzewa i ich skupiska, np. dąb "Józef" w Marianowie o obwodzie 780 cm – najstarsze drzewo w Parku. Wśród pomników przyrody nieożywionej na uwagę zasługuje "Diabelski Kamień" (w okolicach Lutomia) – o obwodzie 11 m.
W Chalinie znajduje się Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Funkcjonuje on od 1997 r. prowadząc działalność edukacyjną skierowaną głównie dla dzieci i młodzieży, np : poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć w formie tzw. Zielonych Szkół. Ośrodek posiada własną bazę noclegową, z której korzysta głównie młodzież. Na potrzeby edukacji w pobliżu Ośrodka zostały wytyczone 3 ścieżki dydaktyczne: "Jary koło Chalina" , "W parku dworskim w Chalinie i nad Jeziorem Śremskim" i "Nad Jeziorem Małym w Chalinie".
Czwarta ścieżka dydaktyczna "Ostępy Puszczy Noteckiej" została wytyczona przy Studenckiej Stacji Turystycznej "Chata Zbójców" w Bucharzewie.
Przez teren Parku przebiegają znakowane szlaki turystyczne piesze (czerwony, zielony, niebieski, czarny oraz żółty), rowerowe i szlak kajakowy rzeką Wartą. Plodowcowy krajobraz Parku podziwiać można z wyznaczonych punktów widokowych: w Łężeczkach i Grobii – "Góra Głazów".

Galeria

Innowacyjna Gospodarka