Wyszukiwarka

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyszukiwanie na mapie

Czy wiesz, że...

...w Świerkocinie znajduje się Zoo Safari, które jest pierwszym Ogrodem Zoologicznym w Polsce, przez które można przejechać samochodem i zobaczyć dzikie zwierzęta z bardzo bliska?

Dowiedz się więcej

Patronat

http://www.szlakrzemiosla.pl/ http://www.teatr.gniezno.pl/ http://www.silentio.pl/co-robimy/do-barcelony-po-zdrowie/ http://pomagamy.dbv.pl http://pieknoistnieje.maliturysci.pl/
Partnerzy

ReklamaStobrawski Park Krajobrazowy

Adres: ul. Reymonta 3 Ładza

Województwo: opolskie

Telefon: 077 469 35 50

Strona www: spk.zopk.pl

Większe miejscowości: Świerczów, Pokój, Lubsza, Brzeg, Ładza, Popielów, Murów, Łubniany, Dobrzeń Wielki.

Ocena: 3/5 (głosów: 2)

Twoja ocena:

Opis

W dolinach rzek wspomnianych powyżej znajdują się najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku. Są nimi położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną starorzecza.
Cenne są również doliny pozostałych rzek będące mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów oraz sieci kanałów melioracyjnych. Miejsca te razem z kompleksami stawów hodowlanych są ostoją dla wielu rzadkich gatunków zwierząt (głównie ptaków) i roślin.

     Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajdują się obecnie cztery rezerwaty przyrody, 8 użytków ekologicznych, jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz 53 pomniki przyrody. W ramach obszarów chronionych Natura 2000 wyznaczono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Grądy Odrzańskie. Wszystkie istniejące rezerwaty przyrody znajdują się na terenie Nadleśnictwa Brzeg i gminy Lubsza. Rezerwat Leśna Woda chroni fragment lasu mieszanego naturalnego pochodzenia, w którym dominują buki (jeden z nich został uznany za pomnik przyrody) i sosny. Niewielki rezerwat Rogalice chroni urozmaicony gatunkowo las liściasty z domieszką świerka. Rezerwat Śmiechowice jest przykładem niewłaściwego pojmowania idei ochrony rezerwatowej. Powstały w 1952 roku rezerwat miał chronić 190-letnie okazy modrzewia europejskiego Larix decidua var. sudetica. Nie chroni zatem żadnego naturalnego zbiorowiska roślinnego wraz z typową dla niego fauną, a jedynie zgrupowanie starych drzew.

     Najłatwiej dostępnym i chyba najpiękniejszym rezerwatem jest rezerwat Lubsza, położony przy drodze z Brzegu do Namysłowa, w którym można podziwiać stare okazy buków. Rezerwat jest częścią dawnych lasów Puszczy Śląskiej i niektóre jego fragmenty mają niemal puszczański charakter. Występują tu rzadkie gatunki ptaków, takie jak siniak, dzięcioł zielonosiwy i muchołówka białoszyja.

     Najbardziej znany użytek ekologiczny Gęsi Staw to malownicze starorzecze położone w nadodrzańskim lesie na południe od Wielopola w gminie Popielów. Występuje w nim m.in. kotewka orzech wodny, grążel żółty i grzybienie białe. Pozostałe użytki to: Rdestnica (starorzecze z chronionymi gat. wodnymi), Riparia (skarpa Nysy Kłodzkiej z gniazdami jaskółki brzegówki), Staw pod Pomnikiem (oczka wodne w dawnym wyrobisku piasku w dolinie Odry), Stawki nad Nysą (starorzecza wraz z podmokłymi łąkami w dolinie Nysy Kłodzkiej), Nad Nysą (starorzecze w dolinie Nysy Kłodzkiej), Puchacz (łąka w dolinie Budkowiczanki z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt), Jagienieckie Łąki (rozległe śródleśne łąki). Jedyny na terenie parku zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Nysy koło Wronowa obejmuje tereny w dolinie Nysy Kłodzkiej z licznymi starorzeczami, oczkami wodnymi, podmokłymi łąkami oraz lasami liściastymi. Pomniki przyrody Stobrawskiego PK to pojedyncze drzewa, grupy lub aleje drzew. Najczęściej są to dęby szypułkowe i buki. Do najciekawszych pomników należy aleja dębowa przy szosie z Karłowic do Stobrawy oraz osiem ogromnych dębów rosnących przy szosie w Nowej Bogacicy. Warto też odwiedzić znajdujący się w pobliżu Gęsiego Stawu dąb Klara, z którym związana jest legenda o nieszczęśliwie zakochanej dziewczynie.

Atrakcje turystyczne

Park krajobrazowy to obszar interesujący nie tylko pod względem przyrodniczym. Na jego terenie położonych jest wiele miejscowości bogatych w zabytki kultury materialnej. Jedną z ciekawszych jest leżący w samym sercu parku Pokój założony w połowie XVIII wieku przez księcia wirtemberskiego Karola Krystiana Erdmanna. Początkowo był niewielką osadą leśną, szybko jednak przekształcił się w dobrze funkcjonujące miasteczko (jednak bez oficjalnych praw miejskich). Zbudowano tutaj murowany zamek, wokół którego założono ogród francuski, park angielski z kompleksem stawów oraz winnicę. Wiele elementów architektury z tamtych czasów zachowało się do dziś. W centrum możemy podziwiać cmentarz i kościół ewangelicki z drugiej połowy XVIII wieku oraz plebanię parafii ewangelicko-augsburskiej z drugiej połowy XIX wieku. W północnej części, na skraju lasu, położony jest tajemniczy, zarośnięty cmentarz żydowski.

     Jednym z najciekawszych obiektów pozostaje jednak nieco zapuszczony ogród francuski oraz park angielski. Poza ciekawymi, nierzadko sędziwymi już okazami ozdobnych drzew i krzewów, znajdują się tu pozostałości parkowych figur i pomników, z których najbardziej znany jest żeliwny odlew lwa z 1863 roku. Na porośniętej bukami wyspie niewielkiego stawu możemy zobaczyć ruinę tzw. salonu herbacianego z 1777 roku. Na południe od Winnej Góry przy szosie Opole – Namysłów znajduje się inna niezwykła budowla – "Świątynia Matyldy". Powstała ona w 1827 roku z polecenia księcia Eugeniusza, który pragnął w ten sposób uczcić swą zmarłą w wieku 25 lat żonę Matyldę oraz synka Wilhelma, który zmarł następnego dnia po śmierci matki. Nieopodal ukryta w gęstwinie drzew i krzewów, znajduje się rotunda z tunelem, zwana dawniej "Elizjum". Historia głosi, że książę Eugeniusz rozkazał tam wykonać panoramiczne malowidło dla swej drugiej żony – Heleny. Księżna spacerowała po parku i poprzez podziemny tunel przechodziła do rotundy, a wówczas rozciągała się przed nią panorama jej rodzinnych stron.

     Na terenie parku występuje dziesięć ścieżek przyrodniczych:
- Okolice Wielopola i Popielowa,
- Okolice Nowych Kolni,
- Okolice Wronowa,
- Między Dąbrówką Dolną a Zawiścią,
- Między Starościnem a Kuźnicą Dąbrowską,
- Między Nową Bogacicą a Radomierowicami,
- W Dąbrówce Łubniańskiej,
- Między Murowem a Zagwiździem,
- Okolica Ładzy,
- Ścieżka w okolicy Krzywej Góry.

Ciekawostki

Spośród licznych ciekawostek kulturowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wymienić należy dawną karczmę przydrożną z XVIII wieku – tzw. "Wilczą Budę", położoną w kompleksie leśnym między Pokojem a Grabicami. Obok niej znajduje się kapliczka, która stoi na miejscu XVIII-wiecznego kościoła. W Zagwiździu znajduje się kompleks zabytków dawnej huty z XVIII wieku założonej przez króla pruskiego Fryderyka II. Kuźnia wodna będąca elementem kompleksu udostępniona jest do zwiedzania. Spacerując po lesie na południe od Ładzy znajdziemy pomnik niemieckiego leśniczego Willego Müllera, zamordowanego przez kłusowników w 1925 roku.

     Interesujące są również obiekty sakralne parku. Jednym z nich jest kościół szachulcowy w Radomierowicach z lat 1786–90.

     Ciekawa historia związana jest z kapliczką zwaną "Studzionką", położoną w lesie na północ od Dąbrówki Łubniańskiej. Nazwa tego miejsca pochodzi od znajdującej się w kapliczce studzienki, której woda już od XVIII wieku słynie w okolicy ze swych cudownych leczniczych właściwości. W Karłowicach możemy zobaczyć interesujący zespół zamkowy obejmujący średniowieczny, stopniowo przebudowywany zamek, park oraz okalającą całość fosę. Zbudowany w XIV wieku przez szlachecką rodzinę Bessów, w XVII wieku przeszedł w ręce Piastów brzeskich. Warto również zwrócić uwagę na trudne do odnalezienia w terenie średniowieczne grodziska będące słowiańskimi warowniami, których środkową część stanowi stożek otoczony fosą i wałem obronnym. Na terenie parku znanych jest kilka takich miejsc, między innymi w Murowie, na zachód od Krzywej Góry i na północ od Krogulnej.

      Równie ciekawe pod względem kulturowym są obrzeża SPK. Najbardziej znaną miejscowością jest Brzeg z renesansowym zamkiem książąt brzeskich. W miejscowościach leżących tuż przy granicach SPK znajdują się również w różnym stopniu zachowane zespoły pałacowe lub dworskie: w Mikolinie (1771 rok), Starościnie (XVII/XVIII wiek), Wronowie (XIX wiek), Łosiowie (XIX/XX wiek), Bąkowicach (1800 rok), Tułach (XVIII wiek), Lewinie Brzeskim (1722 rok) i Minkowskiem (XVIII wiek). Do najciekawszych obiektów sakralnych obrzeży parku należą: kościoły drewniane w Popielowie (XVIII wiek), Bąkowicach (XIV wiek), Laskowicach (1686 rok), Bierdzanach (XVI wiek) i Gierałcicach (XV wiek), kościół szachulcowy w Kościerzycach (XIV/XV wiek), drewniana dzwonnica w Lubnowie (XIX wiek) oraz liczne kapliczki przydrożne.

Galeria

Innowacyjna Gospodarka