Wyszukiwarka

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyszukiwanie na mapie

Czy wiesz, że...

...w Świerkocinie znajduje się Zoo Safari, które jest pierwszym Ogrodem Zoologicznym w Polsce, przez które można przejechać samochodem i zobaczyć dzikie zwierzęta z bardzo bliska?

Dowiedz się więcej

Patronat

http://www.szlakrzemiosla.pl/ http://www.teatr.gniezno.pl/ http://www.silentio.pl/co-robimy/do-barcelony-po-zdrowie/ http://pomagamy.dbv.pl http://pieknoistnieje.maliturysci.pl/
Partnerzy

Reklama

Wizy - czym są i jak się o nie ubiegać?

 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz wejściu do Strefy Schengen poruszanie się po terenie większości krajów europejskich stało się dużo łatwiejsze. Jednak w dalszym ciągu na wjazd do wielu państw spoza UE potrzebna jest wiza.

 

Czym jest wiza?

 

Wiza jest pisemnym pozwoleniem na przekroczenie granicy konkretnego kraju i pobyt na jego terenie. Wydawana jest przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsulaty tego kraju, a niekiedy również na granicy państwa. Wiza to najczęściej naklejka, którą umieszcza się w paszporcie. W niektórych przypadkach zamiast naklejki w dokumencie przewozowym przybija się określoną pieczątkę lub dokonuje się wpisu. Do najbardziej popularnych krajów, do których obywatele Polski muszą mieć wizę, należą Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Chiny, Indie i Rosja. Pełną listę znaleźć można na serwiskonsularny.pl.

 

Wizy do USA - jednostronne zaufanie

 

Od lat wiele kontrowersji budzi konieczność ubiegania się o wydanie wizy w przypadku chęci wylotu do Stanów Zjednoczonych. Obecny stan prawny pozwala Amerykanom na nieograniczony wjazd na terytorium Polski. Pozwolenie to jest jednak jednostronne, bowiem Polacy nadal potrzebują wizy. Wiza do USA wydawana jest zwykle na 10 lat, przy czym konieczne jest, aby paszport w momencie wydania wizy był ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu planowanego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jego ważność jest krótsza, pozwolenie na pobyt wydawane jest jedynie do daty ważności paszportu.

 

Droga formalna do uzyskania promesy wizowej (sama wiza wydawana jest na jej podstawie na granicy USA, po przylocie) nie jest łatwa. Zgromadzić należy wszystkie potrzebne dokumenty oraz umówić się na spotkanie z konsulem, przy czym ze spotkania zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 14 lat oraz osoby po 80 roku życia. Potrzebną pomoc można uzyskać w Serwisie Konsularnym. Wydanie promesy wizowej jest płatne.

 

Legalizacja dokumentów - kiedy jest potrzebna?

 

Niejednokrotnie zdarza się, że wyjeżdżając do obcego kraju trzeba posługiwać się oficjalnymi dokumentami, nie tylko osobistymi, ale również poświadczającymi, np. ukończenie szkoły lub kwalifikacje zawodowe. W takich sytuacjach przed wylotem lub wyjazdem konieczna jest legalizacja dokumentów. Legalizacją dokumentów nazywa się proces poświadczenia ich oryginalności przez odpowiedni organ państwowy lub konsularny, dzięki czemu dokumenty te mogą być oficjalnie i legalnie używane na terenie danego państwa. Legalizacji można poddać niemal wszystkie potrzebne dokumenty, łącznie z dyplomami szkół i legitymacjami szkolnymi. Więcej na ten temat przeczytać można na https://www.serwiskonsularny.pl/faq/legalizacja-dokumentow/.


Data dodania: 27.09.2018 - 11:18

Innowacyjna Gospodarka