Wyszukiwarka

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyszukiwanie na mapie

Czy wiesz, że...

...w Świerkocinie znajduje się Zoo Safari, które jest pierwszym Ogrodem Zoologicznym w Polsce, przez które można przejechać samochodem i zobaczyć dzikie zwierzęta z bardzo bliska?

Dowiedz się więcej

Patronat

http://www.szlakrzemiosla.pl/ http://www.teatr.gniezno.pl/ http://www.silentio.pl/co-robimy/do-barcelony-po-zdrowie/ http://pomagamy.dbv.pl http://pieknoistnieje.maliturysci.pl/
Partnerzy

Reklama

Problemy z PIT-28 online


 

Składanie deklaracji podatkowych przez środki komunikacji elektronicznej jest z każdym rokiem popularniejsze. PIT-28 online może wypełnić każdy podatnik rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,  wystarczy dostęp do internetu.

 

Deklarację PIT-28 trzeba złożyć w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym.

Jeśli podatnik w ostatniej chwili zajmie się wypełnianiem zeznania Pit 28 online, może nie zdążyć z wysłaniem rozliczenia w terminie. Mogą np.pojawić się problemy techniczne w związku z dużą ilością użytkowników serwera w jednym czasie i związane z tym opóźnienia w przesyłaniu danych. Niezłożenie pit w terminie zagrożone jest odpowiedzialnością karno skarbową.

 

Wypełnienie formularza PIT-28 online nie powinno nastręczać trudności, ponieważ programy komputerowe pomagają  podatnikowi przejść przez  cały proces rozliczenia. W trakcie uzupełniania formularza sprawdzają poprawność wpisania danych, wskazują pola do obowiązkowego wypełnienia, podają instrukcję, jak poprawnie je uzupełnić, wykonują obliczenia matematyczne. Zawsze jednak może zdarzyć się niezauważony błąd, ale wtedy podatnik ma możliwość złożenia korekty.

 

Najwięcej problemów spotykają podatnicy w momencie wysyłania Pit 28 online. Wprawdzie do zeznania PIT-28 online nie musi być stosowany kwalifikowany podpis elektroniczny,  lecz wystarczy podanie danych autoryzujących. Tutaj jednak mogą wystąpić wątpliwości podatnika:

 • czy należy wpisać NIP czy PESEL,
 • czy podaje się jedno imię czy wszystkie imiona,
 • jak wpisać nazwisko wieloczłonowe
 • w jakim formacie podać datę urodzenia
 • z jakiego zeznania podać kwotę przychodu
 • co zrobić, jeśli w poprzednim roku żadne zeznanie nie zostało złożone.

 

Wszystkie te problemy pomoże rozwiązać dobry program do rozliczania pit.

 • NIP wpisują przedsiębiorcy i zarejestrowani płatnicy VAT, natomiast pozostali podatnicy PESEL
 • osoby posiadające kilka imion wpisują tylko pierwsze imię
 • nazwisko wieloczłonowe wpisać należy całe – wszystkie jego człony,
 • datę urodzenia wpisuje się w takim formacie dzień, miesiąc rok, przed oznaczeniem dni i miesięcy 1-9 należy wpisać 0.
 • kwotę przychodu podajemy z dowolnego zeznania złożonego w poprzednim roku za rok wcześniejszy
 • w przypadku nieskładania deklaracji w poprzednim roku wpisujemy 0 (zero).

 

System fiskalny przyjmie formularz PIT-28 online i dostarczy do właściwego urzędu skarbowego tylko wtedy, gdy dane autoryzujące będą podane poprawnie. W przeciwnym przypadku system wyśle informację o błędzie i podatnik musi poprawić błąd, aby ponownie wysłać deklarację.

 


Urząd skarbowy po otrzymaniu zeznania PIT-28 online prześle na adres mailowy podatnika informację potwierdzającą - tzw. UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Dowód ten należy zachować przez okres 5 lat (tak samo jak inne potwierdzenia złożenia pit).


Data dodania: 16.11.2016 - 17:11

Innowacyjna Gospodarka