Wyszukiwarka

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyszukiwanie na mapie

Czy wiesz, że...

...w Świerkocinie znajduje się Zoo Safari, które jest pierwszym Ogrodem Zoologicznym w Polsce, przez które można przejechać samochodem i zobaczyć dzikie zwierzęta z bardzo bliska?

Dowiedz się więcej

Patronat

http://www.szlakrzemiosla.pl/ http://www.teatr.gniezno.pl/ http://www.silentio.pl/co-robimy/do-barcelony-po-zdrowie/ http://pomagamy.dbv.pl http://pieknoistnieje.maliturysci.pl/
Partnerzy

ReklamaPowidzki Park Krajobrazowy

Województwo: wielkopolskie

Większe miejscowości: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn, Witkowo.

Ocena: 0/5 (głosów: 0)

Twoja ocena:

Opis

Powidzki PK powstał rozporządzeniem Wojewody Konińskiego w 1998 roku. Utworzono go w celu „ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz zabezpieczenia wartości historycznych i kulturowych tego regionu”.
Znajdują się tam lasy, jeziora, torfowiska i łąki oraz pola i fragmenty wsi. Zasadniczym elementem tego parku jest system kilkunastu polodowcowych jezior na ogół o wyraźnie wydłużonym kształcie, jednocześnie bardzo głębokich.
Zasoby przyrodnicze parku są stosunkowo słabo rozpoznane. Stosunkowo dużo informacji posiadamy o florze roślin naczyniowych. W granicach parku stwierdzono ok. 990 gatunków roślin (w tym 60 chronionych) oraz 216 zbiorowisk roślinnych. Spośród nich za zagrożone w skali Polski uznaje się 25. Natomiast z rzadkich w Wielkopolsce fitocenoz stwierdzono 129 syntaksonów. Z ciekawszych roślin torfowiskowych wymienić należy rosiczki (2 gatunki), wełniankę pochwowatą, borówkę bagienną i mchy torfowce. W litoralu jezior zobaczyć można grzybienie północne, a na łąkach goździka pysznego, fiołka mokradłowego i selernicę żyłkowaną. W lasach natomiast widłaka spłaszczonego, kokorycz wątłą, turówkę leśną i buławnika wielkokwiatowego. Do najważniejszych zbiorowisk roślinnych należą: łąki ramienicowe, mszar z turzycą bagienną, świetlista dąbrowa, bór bagienny, ols torfowcowy, łąka trzęślicowa, młaki niskoturzycowe.
Także o faunie PPK informacje są dość ubogie. Najwięcej materiałów dotyczy ptaków. Obecnie na liście znajdują się 174 gatunki. Z pozostałych kręgowców zanotowano 34 gatunki ssaków, 10 płazów, 5 gadów i 22 ryb. Na jeziorach parku zobaczyć można 5 gatunków perkozów. Wieczorami usłyszeć można charakterystyczne, buczące głosy rzadkiego bąka. Także z szuwarami wiąże się gniazdowanie łabędzi niemych, głowienki, błotniaka stawowego i wąsatki. Środowiska wodne są także istotne dla płazów, z ciekawszych można tu zobaczyć kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą. Wartościowy z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia są zespoły ichtiofauny, zwłaszcza dużych jezior wykazujących jeszcze cechy jezior sielawowych. Ryby są głównym pokarmem spotykanych nad jeziorami bielików, kormoranów, traczy nurogęsi i wydr.

Atrakcje turystyczne

Ważniejsze miejscowości i zabytki kultury:
Giewartów. Nieduża wieś o charakterze letniskowym. W centrum znajduje się neogotycki kościół z lat 1907-1914, a na cmentarzu kaplica św. Rocha z 1811 r. Nad Jeziorem Powidzkim pałac i zabytkowy park z drugiej polowy XIX w.
Mrówki. Wieś letniskowa. Nad Jez. Kownackim średniowieczne grodzisko stożkowe z dobrze widoczną fosą. Obecnie znajduje się tam skansen z rekonstrukcjami palisady, strażnicy i półziemianki.
Powidz. Osada istniała już w średniowieczu, o czym świadczy grodzisko stożkowe nazywane Górą Zamkową. Po części zachował się dawny układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem otoczonym XIX w. domkami. Ważnym miejscem jest kościół św. Mikołaja z 1863 r., w którym znajduje się szereg zabytków, m.in. obraz Matki Boskiej z XVII w. W pobliżu wsi znajduje się wojskowa 33 Baza Lotnicza.
Skorzęcin. Mała wieś letniskowa w pobliżu cennych przyrodniczo kompleksów leśnych. Nad jez. Niedzięgiel zlokalizowano ośrodek wypoczynkowy z dużą plażą i kąpieliskiem. We wsi znajduje się dworek z XIX w.
W parku znajdują się trzy szlaki turystyczne piesze, siedem szlaków rowerowych i jedna ścieżka dydaktyczna (Powidz – Dolina).
Innowacyjna Gospodarka